จัดการกับข้อมูลที่มีจำนวนมาก

ลดต้นทุนทั้งคนและเวลา

ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและแม่นยำ

การวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกผ่านข้อความ

เข้าใจอารมณ์ความรู้สึก ทั้งแง่บวก แง่ลบ ที่ลูกค้ามีต่อสินค้าหรือบริการ
bg

การจัดกลุ่มความคิดเห็นผ่านข้อความ

Text Analytics สามารถจัดกลุ่มข้อความให้ตรงตามที่คุณต้องการในธุรกิจของคุณ เพื่อให้คุณรู้ถึงส่วนที่ต้องพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

องค์กรเกิดความเข้าใจและเข้าถึงลูกค้าอย่างแท้จริง

แก้ไขและพัฒนาองค์กรได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ลูกค้าเกิดความพึงพอใจทำให้องค์กรเกิดผลกำไรสูงสุด

"เพราะ ความคิดเห็น เป็นสิ่งสำคัญ"

Feedback180 จึงอยากส่งมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าให้กับองค์กรของคุณ