"RegistNow เกิดจากความต้องการที่จะลดภาระของการบริหารจัดการอีเวนท์ให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน แต่ได้ผลลัพธ์ระดับมืออาชีพ"
แอปพลิเคชัน ที่เป็นศูนย์รวมเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดอีเวนท์แบบครบวงจรทั้งก่อนเริ่มงาน ช่วงจัดงาน และการติดตามผล ให้คุณมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการพัฒนาอีเวนท์ให้แตกต่าง และประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

สร้างแบบฟอร์ม ลงทะเบียน รอบประชุม กำหนดการ ก่อนเริ่มงานอีเวนท์

แจ้งเตือนรอบประชุมที่กำลังเริ่มให้ทันเหตุการณ์

บอกสถิติผู้เข้าร่วมประชุมของอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด

เข้าถึงเสียงสะท้อนจากลูกค้าด้วยแบบสอบถาม

อัพเดทข่าวสารผ่านเว็บไซต์ที่คุณสามารถออกแบบเองได้

เหมาะกับกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม นิทรรศการ

สะดวกและย่นระยะเวลาในการลงทะเบียน

ผู้ใช้สามารถลงทะเบียน Check in/Check out ในอีเวนท์ต่างๆได้ง่ายขึ้น

อัพเดทการประชุม

กระจายข่าวสารกำหนดการนัดประชุมได้สะดวกขึ้น และจัดรอบประชุมสำหรับอีเว้นท์ให้ผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำ

อัพเดทอีเวนท์ต่างๆ

ผู้ใช้สามารถเข้าร่วม และติดตามข่าวสารได้สะดวกตลอดเวลา

ข้อมูลปลอดภัย

ระบบรักษาความปลอดภัยในตัว ทั้งการลงทะเบียนและเก็บข้อมูล

กำหนดรูปแบบ

ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบของแอพพลิเคชั่นด้วยตัวเอง

คลังภาพ

จัดเก็บภาพความทรงจำอีเวนท์ของคุณเข้าสู่คลังภาพ

RegistNow

ระบบลงทะเบียนออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการธุรกิจ และมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ตาม ยังสามารถติดตามข่าวสารอีเวนท์ได้ทุกความเคลื่อนไหว