เพิ่มรายได้จากข้อเสนอแนะลูกค้า

เราช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าผ่านแบบสำรวจความพึงพอใจออนไลน์แบบ Real-time เพื่อนำมาใช้พัฒนากระบวนการดำเนินงานองค์กร

เปลี่ยนตัวอักษรนับล้านเป็นหนทางเพิ่มกำไร

เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าจากข้อความภาษาไทย

เห็นผลลัพธ์ธุรกิจทันใจผ่าน Dashboard

เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าให้ง่ายต่อการเข้าใจด้วยการใช้ภาพ ช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนภายในหนึ่งหน้ากระดาษ

เปลี่ยนปัญหาเป็นความประทับใจ

ระบบ Case Management จะช่วยให้คุณรับรู้ และดำเนินการแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ทันที เพื่อลดความเสียหายและบรรเทาอารมณ์ลูกค้า แสดงให้ลูกค้าเห็นถึงความเอาใจใส่ของคุณ

สานสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

ระบบ Reward & Redeem ส่งรางวัล และคำขอบคุณถึงลูกค้า

Let's Feedback Now

Feedback180 ได้จัดทำระบบแบบสอบถาม ในรูปแบบ Real-time ทำให้สามารถรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของลูกค้าได้ทันที